iMOTION

Het digitale magazine van Hyundai
iMOTION
Het digitale magazine
van Hyundai

DOSSIER: Dáárom gelooft Hyundai onvoorwaardelijk in waterstof

Onze wereld verandert. Niet alleen door vooruitgang en nieuwe initiatieven, maar helaas ook door klimaatproblemen. We moeten zuinig zijn op de aarde. En als we niet snel verduurzamen, zet de opwarming door en dat heeft verstrekkende gevolgen voor het klimaat. Mobiliteit is de motor van de economie dus dat stopt nooit. Maar stilzitten is geen optie, vindt ook Hyundai. Daarom zet Hyundai vol in op een serie ‘groene’ voertuigen als duurzame oplossing voor emissieloze mobiliteit. Elektrische auto’s met een batterij, hybridevoertuigen waarbij de batterij de aandrijving helpt en waterstofauto’s. En dat gaat verder dan het fabriceren van auto’s met een brandstofcel, zoals onze NEXO. Vrachtwagens, bussen, treinen, metro’s, schepen, heftrucks, kranen en ja zèlfs drones … alles wat beweegt en een verbrandingsmotor heeft komt in aanmerking voor waterstof-aandrijving. Kijk maar naar deze video:

Voor de verduurzaming van zijn modellen en de verdere ontwikkeling van innovatieve mobiliteit trekt de Hyundai Motor Group de komende jaren maar liefst 87 miljard dollar uit. Waterstoftechnologie speelt een belangrijke rol. Behalve de productie van waterstof-elektrische personenauto’s wil Hyundai brandstofcelsystemen integreren in de transportsector. Hyundai mikt op de levering van 200.000 brandstofcelsystemen per jaar in 2030 en zet in op de productie van 500.000 waterstof-elektrische voertuigen per jaar.

Revolutionaire Hyundai ix35 Fuel Cell

Hyundai loopt voorop als het gaat om waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. Al sinds de jaren negentig investeert Hyundai veel geld in de ontwikkeling van auto’s met een brandstofcel. Dat resulteerde uiteindelijk in de revolutionaire Hyundai ix35 Fuel Cell waarvan eind 2012 de serieproductie van start ging. Daarmee was Hyundai de eerste autofabrikant ter wereld die een volledig schone auto met brandstofcel commercieel inzette.

Zijn opvolger, de NEXO, is nóg geavanceerder. De SUV is het ‘levende’ bewijs dat waterstof-elektrische en batterij-elektrische mobiliteit perfect samengaan. Net als de volledig elektrische KONA Electric en IONIQ Electric stoot de NEXO geen grammetje CO2 uit. Bovendien kost het voltanken van de NEXO slechts een handvol minuten en bedraagt zijn actieradius maar liefst 665 km (volgens WLTP).

Net als de volledig elektrische KONA Electric en IONIQ Electric stoot de Hyundai NEXO geen CO2 uit.

Inmiddels heeft Hyundai wereldwijd al tienduizend waterstofauto’s geproduceerd. In Nederland rijden zo’n tweehonderd Hyundai’s met een brandstofcel rond: ruim veertig Hyundai’s ix35 Fuel Cell en zo’n honderdvijftig NEXO’s. De verwachting is dat dat aantal elk jaar zal verdubbelen.

Niet alleen de grotere personenwagens, zoals SUV’s, zijn geschikt voor een aandrijfsysteem met een brandstofcel. Hyundai ziet een grote toekomst weggelegd voor waterstof-elektrische aandrijflijnen in zwaar transport, zoals trucks en schepen. Vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor de helft van alle CO2-uitstoot in het verkeer. Voor korte afstanden kunnen elektrische trucks uitkomst bieden, maar voor transport over langere afstanden zijn die vanwege hun geringe actieradius ongeschikt.

De HDC-6 NEPTUNE is Hyundai’s studiemodel van een truck met een brandstofcel.

Waterstoftechnologie daarentegen is perfect voor trucks. Immers, waterstof kun je opslaan en vervoeren. Er zijn geen loodzware accu’s nodig en omdat Hyundai de waterstoftanks op een slimme manier achter de cabine van de waterstoftruck plaatst, blijft de laadruimte intact. Twee parallel gemonteerde brandstofcellen en acht waterstofreservoirs zorgen voor een actieradius van ongeveer 400 kilometer. Het tanken duurt niet langer dan 15 minuten.

Samenwerking waterstofbedrijf H2 Energy

De vraag naar waterstoftrucks groeit snel. Zo levert Hyundai duizend ‘Heavy Duty Fuel Cell trucks’ aan Zwitserland. Daarvoor werkt Hyundai samen met het Zwitserse waterstofbedrijf H2 Energy dat zich bezighoudt met de uitrol van waterstoftankstations door het hele land. De waterstof voor de trucks wordt gemaakt met behulp van duurzaam opgewekte energie uit waterkracht en is dus 100 procent groen. Hyundai is nu in Zwitserland met een pilot begonnen. De verwachting is dat de eerste waterstoftruck binnen enkele jaren ook in Nederland zullen rijden: het truckland bij uitstek!

Hyundai levert de eerste waterstoftrucks H2 XCIENT in 2020 aan Zwitserland.

Waterstof uit zon- en windenergie

Het mooiste dat rijden op waterstof te bieden heeft is als waterstof door zon en windenergie wordt geproduceerd. Deze ‘groene’ waterstof is nu nog relatief duur, in tegenstelling tot grijze waterstof. Die wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 de lucht in gaat. En dan is er ook nog blauwe waterstof. Hierbij wordt de CO2 afgevangen en opgeslagen, zodat deze waterstof klimaatneutraal is. Blauwe waterstof is momenteel twee à drie keer zo duur als grijze waterstof.

Groene waterstof maak je met behulp van groene elektriciteit en elektrolyse uit water en is nu ruim twee keer zo duur als blauwe waterstof. De verwachting echter is dat de kosten van elektrolyse de komende jaren flink zullen dalen, net als de kosten van hernieuwbare energie. Daardoor kan groene waterstof gaan concurreren met blauwe waterstof en aan een opmars beginnen.

Bevoorrading van grote supermarktketens

De waterstof-elektrische Hyundai-trucks in Zwitserland gaan onder meer de bevoorrading van grote supermarktketens voor hun rekening nemen. De Zwitserse overheid subsidieert de waterstofplannen door transporteurs die overschakelen op schoon vervoer fiscale voordelen te bieden.

Voor de levering van de vrachtwagens – 1.600 in totaal, verdeeld over vijf jaar – heeft Hyundai met het Zwitserse waterstofenergiebedrijf H2 Energy de joint venture Hyundai Hydrogen Mobility (HMM) opgezet. HMM leaset de waterstoftrucks H2 Xcient aan transport- en logistieke bedrijven. Bekijk onderstaande infographic (klik op de afbeelding voor een grote weergave).

Waterkrachtcentrale in Alpiq

Voor de productie van de benodigde groene waterstof voor de waterstof-elektrisch aangedreven trucks in Zwitserland zorgt Hydrospider, een joint venture tussen wereldmarktleider op het gebied van industriële gassen Linde, het waterstofbedrijf H2 Energy en de waterkrachtcentrale bij Gösgen in het Zwitserse Alpiq.

De fabriek van Hydrospider zal jaarlijks ongeveer 300 ton waterstof produceren, genoeg voor 50 vrachtwagens of 1.700 personenauto’s. Om één waterstoftankstation kosteneffectief te maken, zijn 15 vrachtwagens met een brandstofcel nodig. Elke waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagen zorgt voor een reductie van ongeveer 65 ton CO2 per jaar.


Hoe maak je waterstof?

Waterstof wordt gemaakt via elektrolyse. Daarbij zet je water onder stroom zet, zodat je zuurstof en waterstof kunt scheiden. Voor dit proces is elektriciteit nodig. Als die elektriciteit op een zo schoon mogelijke manier wordt opgewekt, draagt dat nog meer bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Groene, duurzame waterstof kan bijvoorbeeld worden geproduceerd uit duurzame wind- en zonne-energie. Wanneer je waterstof vervolgens weer in aanraking brengt met zuurstof, komt er heel veel energie vrij. Genoeg om een auto met brandstofcel als de Hyundai NEXO te laten rijden, maar ook om een laptop op te laden, een huis te verwarmen of zelfs containerschepen meer te laten varen. En dat allemaal zonder uitstoot, het enige restproduct is water.


Vraag naar brandstofcelsystemen groeit

Hyundai is een wereldleider op het gebied van waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. En ook nú staan we nog maar aan het begin. We zien dat de vraag naar brandstofcelsystemen in andere sectoren flink toeneemt. Denk aan energieopwekking en opslagsystemen, maar ook voor het verwarmen van huizen. Hyundai speelt daarop in door zijn activiteiten op het gebied van waterstoftechnologie de komende jaren nog verder uit te breiden.

Zo is Hyundai bezig met de bouw van een grote brandstofcelsystemenfabriek bouwen in Zuid-Korea. De jaarlijkse productie van brandstofcelsystemen groeit daarmee tot 40.000 stuks in 2022. Nu zijn dat er nog 3.000. Hyundai wordt daarmee de eerste autofabrikant met een eigen, aparte fabriek voor de (commerciële) productie van brandstofcelsystemen.

Hyundai streeft naar een samenleving zonder uitstoot van schadelijke stoffen, de zogenaamde waterstofmaatschappij.

Waterstofmaatschappij: géén CO2 meer

Het grote doel is uiteindelijk om een samenleving te creëren zonder uitstoot van schadelijke stoffen, de zogenaamde waterstofmaatschappij. Een belangrijk voordeel van waterstof is dat het zonder tussenkomst van olie- en gasproducerende landen kan worden gemaakt, opgeslagen en vervoerd. Dat gebeurt al op grote schaal in Zuid-Korea en Japan en zien we nu ook in Nederland waar Gasunie zich steeds nadrukkelijker toelegt op het maken van waterstof. Samen met Shell en Groningen Seaports wil Gasunie in Groningen de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen. De elektriciteit die nodig is voor de waterstofproductie wil het consortium opwekken met zogeheten elektrolysers – waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof – in een windpark op zee.

Waterstof wordt al volop gebruikt door de industrie en de verwachting is dat dat alleen maar zal toenemen. Waterstof is namelijk breed inzetbaar: als grondstof (voor de productie van bijvoorbeeld brandstoffen en chemicaliën) en als brandstof (voor zware industriële processen, maar ook voor zwaar transport over de weg, spoor, water en op termijn zelfs luchtvaart) zonder dat bij de toepassing schadelijke stoffen vrijkomen. Ook de overheid stimuleert de inzet van meer waterstof. Nederland streeft naar een volledig CO2-neutrale economie in 2050. Om de klimaatdoelen te halen en de CO2-uitstoot naar nul te brengen, wil Nederland de productie en toepassing van duurzame waterstof verder ontwikkelen.

Video’s H-Conomy

Om de ontwikkeling van de waterstofmaatschappij te versnellen heeft Hyundai vijf video’s gemaakt, gebundeld onder de naam H-Conomy, die antwoord geven op de meest gestelde vragen over de beschikbaarheid van waterstof en brandstofceltechnologie. Het is voor het eerst dat zo’n compleet video-overzicht beschikbaar is over waterstof als energiedrager voor auto’s. De informatie beslaat de volgende onderwerpen:

  • De geschiedenis van waterstof
  • Waarom waterstof-elektrisch aangedreven auto’s zo milieuvriendelijk zijn
  • De economische aspecten
  • De veiligheid van waterstof
  • De toekomst van waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen

Bekijk hieronder de video's.

Hydrogen Council investeert miljarden

Een maatschappij die draait op energie uit waterstof is natuurlijk fantastisch, maar kun je natuurlijk alleen maar realiseren wanneer er voldoende draagvlak is. Daarom is Hyundai een van de oprichters van de Hydrogen Council waar ook overheden en bedrijven als Shell, Total en Air Liquide deel van uitmaken. Dit wereldwijde samenwerkingsverband wil de klimaatproblemen aanpakken met behulp van waterstoftechnologie en investeert de komende jaren vele miljarden euro’s in slimme oplossingen met waterstof.

Voor een mondiale samenleving waarin schone energie wordt gehaald uit waterstof zullen rond 2030 wereldwijd 5,5 à 6,5 miljoen brandstofcelsystemen nodig zijn. Dat heeft onderzoek van het internationale adviesbureau McKinsey & Company uitgewezen. De Hydrogen Council doet daar nog een schepje bovenop en voorspelt dat de jaarlijkse vraag naar waterstof in vergelijking met nu vertienvoudigd zal zijn tegen 2050.

De Hyundai NEXO kan 665 km (volgens WLTP) afleggen op een volle tank waterstof.

Hyundai NEXO zuivert zelfs de lucht

Terug naar de Hyundai NEXO, ’s werelds enige waterstof-elektrisch aangedreven SUV. Door waterstof in de brandstofcel om te zetten in elektrische energie wordt de benodigde elektriciteit voor de aandrijving opgewekt. Daar komen geen schadelijke stoffen bij vrij. Sterker nog, voor een optimale werking van de brandstofcel moet de binnenkomende lucht zo schoon mogelijk zijn. Een uiterst efficiënte en duurzame luchtfilter in de NEXO zorgt ervoor dat maar liefst 99,9 % van de deeltjes wordt gezuiverd. De gezuiverde lucht die niet naar de brandstofcel stroomt, verlaat de NEXO schoner dan het daarvoor was binnengekomen.

Ontdek de Hyundai NEXO

Waterstoftankstations in Nederland

Hyundai ziet Nederland als prioriteitsland voor waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen en de belangstelling voor de Hyundai NEXO neemt daarom snel toe. Uiteraard spelen de grote fiscale voordelen daarbij een grote rol. Zakelijk rijders profiteren van een zeer gunstige bijtelling van slechts 8 procent over het volledige bedrag. Anders dan bij volledig elektrische auto’s waar dit bijtellingspercentage slechts geldt tot een maximumbedrag van 45.000 euro van de catalogusprijs, is voor waterstof-elektrisch aangedreven auto’s geen drempelbedrag.

Bovendien wordt de waterstoftankstationinfrastructuur steeds beter. Nederland telt momenteel vijf vulpunten – Den Haag, Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond – en er liggen plannen klaar voor de bouw van nog eens ruim tien tankstations. Kijk hier voor een actueel overzicht van alle waterstoftankstations.

Waterstof tanken kan momenteel in Den Haag, Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond.

Aan het bouwen van een infrastructuur voor waterstofvoertuigen hangt een behoorlijk prijskaartje. Per locatie gaat het al snel om investeringen van een tot anderhalf miljoen euro. Om de uitrol van waterstoftankstations te versnellen, heeft een aantal grote partijen zich verenigd in H2 Mobility. Behalve Hyundai maken onder meer Shell, Air Liquide, Daimler, Linde, OMV en Total deel uit van de joint venture.

H2 Mobility richt zich in eerste instantie op publieke waterstofstations voor personenauto’s. Door volop te investeren in waterstof en vulstations op gunstige locaties te realiseren wil H2 Mobility aantonen dat waterstof volop mogelijkheden biedt, ook voor wat betreft het terugdringen van de uitstoot en het behalen van de klimaatdoelen.

Mede dankzij de inspanningen van H2 Mobility kan Hyundai Motor Nederland dit jaar alle 200 geplande NEXO’s leveren. En dat is nog maar het begin. Hyundai zet nadrukkelijk in op waterstof en zoekt nog meer partijen – taxiondernemers, leveranciers van laadstations, gemeenten, provincies en rijksoverheden – die net als Hyundai groen zijn, groen denken en groen dromen. Alleen door samen te werken kan de kip-ei-situatie worden doorbroken.

Voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in een milieuvriendelijke auto is de Hyundai NEXO een goede keuze.

Profiteer van subsidies MIA en VAMIL

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in een milieuvriendelijke auto? Dan is de Hyundai NEXO een goede keuze. Als ondernemer kun je namelijk gebruikmaken van subsidies als de Milieu investeringsaftrek, ook wel de MIA-subsidieregeling genoemd, en de VAMIL. Hiermee kan een bedrijf de zakelijke investering op een willekeurig moment afschrijven. Informeer bij een financieel of fiscaal specialist naar advies over deze fiscale mogelijkheden.

Lees ook

Meer berichten

Hyundai verhalen

Uitgelichte berichten

Meer verhalen